امروز : 29 خرداد 1403 ساعت : 03:51
شورا سال 1400

همدلی و پیشرفت و توسعه روستا

آقارضا محمودپور
آقارضا محمودپور
رئیس

راه های ارتباطی با رئیس

جواد قنبری
جواد قنبری
دبیر

راه های ارتباطی با دبیر

برنامه نویسی
حوا دائی
منشی

راه های ارتباطی با منشی