امروز : 30 تیر 1403 ساعت : 04:43
محبوب ترین اخبار ها
شارژ کیف پول عوارض دهیاری روستای کمیشان

در این بخش از پرتال سامانه عوارض برای نمایش مبلغ عوارض کد ملی را به صورت صحیح وارد کنید.

1: کد ملی را به صورا اعداد 10 رقم ، وارد کنید.

2:کد ملی را به صورت اعداد وارد کنید.

3:کادر کد ملی را حتما پر کنید.

پرداخت قبض عوارض  دهیاری روستای کمیشان